Iskolánkról

Iskolánkról

„Szükséges minden tehetséget kiművelni,
hogy mindenki, aki embernek született,
tanuljon meg emberként élni.”
/Comenius/

ÉRTÉKEINK

Infrastruktúra

 • Akadálymentesített, biztonságos egyemeletes épület
 • Modern berendezésű osztály-, szak- és fejlesztőtermek
 • 23 korszerű számítógéppel felszerelt informatikaterem
 • 17 laptopos nyelvi labor
 • 8 interaktív tábla
 • 7 szaktanterem
 • Vezetékes internet + teljes WIFI lefedettség
 • Üvegtető, üvegfalak, galéria
 • Padlófűtésű, légkondicionált hatalmas aula, színpaddal
 • Jól felszerelt tornaterem, sportpálya
 • Elsősöknek elkülönített játék,- tanulótér
 • Bekerített zöld udvar, játszótérrel
 • Konyha a szemközti óvodában

 

Közlekedés

 • Iskolabusz vagy ingyenes buszbérlet bejáróknak
 • Kiépített parkolók
 • Zárt udvaron kerékpártárolók

 

Pedagógusok

 • Innovatív, menedzserszemléletű vezetőség
 • Módszertani kultúráját folyamatosan korszerűsítő nevelőtestület
 • 100 %-os szaktanári ellátottság
 • Fejlesztő- és gyógypedagógusok, logopédus
 • Pedagógiai asszisztens
 • Gyógypedagógiai asszisztens

 

Óvoda-iskola átmenet

 • Óvoda- és iskolapedagógusok közötti szakmai együttműködés
 • Kompetencia- alapú pedagógiai módszerek
 • Játékos, tevékenykedtető, élményszerű tanórák, foglalkozások
 • A különbözőséget elfogadni tudó, befogadó magatartású tanítók

 

Iskolaotthonos nevelés és oktatás az alsó tagozaton

 • Egész napos szervezeti forma
 • Tanórák és szabadidős tevékenységek váltakozása
 • Kéttanítós modell
 • Felkészülés a következő tanítási napokra
 • Mindennapos testedzés

 

Nevelő-oktató munka tanítási órákon, napköziben

 • Gyermek- és személyiségközpontú pedagógia
 • Derűs, szeretetteljes légkör
 • Egész életen át tartó tanulás megalapozása
 • A tanulók képességei, kulcskompetenciái egyénre szabott fejlesztésének megvalósítása
 • Alkalmazásképes tudás középpontba helyezése
 • Hagyományosan bevált módszerek mellett újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése
 • Esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése
 • Digitális írástudás elterjesztése- számítógép használata, internet-hozzáférés tanórákon
 • Környezettudatos magatartásra, humánumra, nemzeti értékeink és más népek megbecsülésére nevelés

Fejlesztés, tehetséggondozás

 • Differenciált tanóra-és foglalkozásszervezés
 • Felső tagozaton megemelt óraszám órarendbe építve (magyarból 5, matematikából 4 tanóra/hét)
 • Fejlesztőórák szakemberek vezetésével
 • Tanulmányi, művészeti versenyekre, nyelvvizsgára felkészítés
 • Énekkar

 

Idegen nyelv

 • 1-8. évfolyamon angol vagy német nyelvtanulási lehetőség kiscsoportban
 • 7. és 8. évfolyamon mindkét nyelvből szakkör működik

 

Testnevelés, sportfoglalkozások

 • Mindennapos testedzési lehetőség
 • Kézilabda és labdarúgó edzések
 • Labdás ügyességfejlesztő órák
 • Talajtorna, kötélugrás
 • Úszásoktatás, sítábor, túrák szervezése
 • Sokszínű versenyzési lehetőség

 

Diákönkormányzat

 • Suli-bulik
 • karácsonyváró, farsang
 • gyermeknap, diákfórum szervezése

 

Rendezvényeink

 • Dr. Csepregi Horváth János Emléknap
 • Répcementi Diákok Művészeti Találkozója
 • Egészségnap
 • Kihívás Napja, sportnap
 • Karácsonyi együttlét nyugdíjas munkatársainkkal
 • Meseprojekt
 • Ádventi szavalóverseny
 • Mikulás témanap
 • Minden napra egy népdal
 • Sulikukucska
 • Sudoku
 • Pályaorientációs nap
 • Madárvárta Tömördön
 • Természetvédelmi nap

 

Dr. Csepregi Horváth János KIKI Diákönkormányzata Egyesület
adószáma: 18299449-1-18

 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola, Színjáték tanszak): 2020. szeptember 1-től az intézmény átszervezése miatt a Budaker Gusztáv Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működik tovább.

 

 

Határtalanul logómegvalosult_magyarorszag_kormanyanak_tamogatasaval_2024Örökös ökoiskolaMAGYAR FALU PROGRAMMINISZTERELNÖKSÉGHAT-15-05FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉTMegvalosult_magyarorszag_kormanyanak_tamogatasaval_2023