Tájékoztató a 2024/2025-ös tanév etika és hit- és erkölcstan oktatásáról

2024. március 19.

 

A 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet 182/A. § (3) bekezdése alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit- és erkölcstan tanítását. A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.


A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek az általános iskolai beiratkozás időpontja (2024. április 18-19.). Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára az etika helyett a hit- és erkölcstan oktatását választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulást is átadjon az iskolának.

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését:

- Magyar Katolikus Egyház (Illetékes képviselője: Finta József)

- Magyarországi Református Egyház (Illetékes képviselője: Kisantal Zsuzsanna)

- Magyarországi Evangélikus Egyház (Illetékes képviselője: Bakay Péter)

Amennyiben a felsőbb évfolyamokon - 2. évfolyamtól 8. évfolyamig - a szülő a következő tanévre az etika vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó eddigi választását módosítani kívánja, akkor 2024. május 20-ig írásban közli az intézményvezetővel és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

Csepreg, 2024. március 19.

                                                                                                          Háromi Jenő sk.

                                                                                                           intézményvezető

 

Határtalanul logómegvalosult_magyarorszag_kormanyanak_tamogatasaval_2024Örökös ökoiskolaMAGYAR FALU PROGRAMMINISZTERELNÖKSÉGHAT-15-05FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉTMegvalosult_magyarorszag_kormanyanak_tamogatasaval_2023